Koszty zakupu
Grupo Quattro

Koszty zakupu

Zakup nieruchomosci z rynku pierwotnego

 • 10 % - Podatek VAT
 • 1,5 % - Podatek od czynności prawnej ( impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 0.4% - 0.8% - Notariusz
 • 0.2% - Wpis do Rejestru Nieruchomości (Registro de Propiedad)
 • 300-400 € - Podłączenie prądu oraz wody.

Koszty dodatkowe razem - około 12-13%

Zakup nieruchomosci z rynku wtórnego

 • 10 % - Podatek od czynności prawnej ( impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 0.4% - 0.8% - Notariusz
 • 0.2% - Wpis do Rejestru Nieruchomości (Registro de Propiedad)

Koszty dodatkowe razem 11 %

Koszty uzyskania kredytu hipotecznego

 • 0.5 % kwoty kredytu - Akt Notarialny kredytu
 • 1.5 % kwoty kredytu - Podatek od czynności prawnej ( impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 350 € - Wpis Kredytu do Rejestru Nieruchomości
 • 350 € - Wycena nieruchomości
 • 1% - 2% - Prowizja banku za uruchomienie kredytu

Koszty kredytu około 3 %

Wynagrodzenie prawnika - 1200€

 • przygotowanie kontraktów
 • sprawdzenie czy właściciele są legalnymi, zarejestrowanymi posiadaczami nieruchomości
 • przepisanie rachunków za prąd i wodę na nazwisko nowego właściciela
 • uzyskanie certyfikatu z Urzędu Miasta o nieobciążeniu nieruchomości
 • uzyskanie certyfikatu z Administracji o niezaleganiu za opłaty komunalne
 • przygotowanie spotkania u notariusza
 • sprawdzenie koniecznych dokumentów tak aby transakcja przebiegła bezpiecznie
 • zarejestrowanie nieruchomości w Rejestrze
 • poinformowanie Urzędu Katastralnego (SUMA) o zmianie właściciela